Dotacja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.04.0001/20

Nazwa projektu:
Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Całkowita wartość inwestycji: 85 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 30 000,00 PLN

Beneficjent: JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA-KASPEREK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA GOŁĘBIEWSKA-KASPEREK